Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

hiohio
4737 4124
Reposted frompelagiagrace pelagiagrace viasensation sensation
hiohio
5633 9bef
Reposted fromkaiee kaiee viadiedrunk diedrunk

June 15 2015

hiohio
1631 74ad 500
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere viaolamiko olamiko

June 10 2015

hiohio
7828 0306 500
friends for life
Reposted frombecurious becurious viacataleya90 cataleya90

June 09 2015

hiohio
6490 3eb5 500
Reposted fromimaginacyjna imaginacyjna viamillys millys

June 05 2015

hiohio
5638 31a3 500
Reposted fromupinthesky upinthesky viashiawasedawa shiawasedawa

May 22 2015

hiohio
8328 98d3 500
Łódź, Piotrkowska

May 20 2015

hiohio
5089 e556 500
Reposted fromkjuik kjuik viafuckyoulittle fuckyoulittle
hiohio
6506 4d0e 500
Reposted fromsz4kal sz4kal viafuckyoulittle fuckyoulittle
hiohio
hiohio
6402 4d54
musze sprobowac
hiohio
omg this is the cutes thing I've ever seen.
Reposted fromlanni lanni viafuckyoulittle fuckyoulittle
hiohio
hiohio
1393 f308 500
i na odchudzanie. 
Reposted fromrol rol viafuckyoulittle fuckyoulittle
hiohio
0878 5c22
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viafuckyoulittle fuckyoulittle
hiohio
hiohio
8914 b80c 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaczarny czarny

May 19 2015

hiohio
<S>Ogarniasz, że któregoś dnia
<S>Ktoś wstanie zirytowany z łóżka
<S>I zrezygnowanym głosem powie "Ech, jednak muszę lecieć na księżyc"
<P>"a może by tak pierdolnąć to wszystko i polecieć na księżyc?"
<S>"Nienawidzę mojej rodziny. Polecę na księżyc, to im pokaże"
<P>"wszyscy z księżyca to złodzieje statków kosmicznych i brudasy"
Reposted fromkjuik kjuik viakubaf kubaf
hiohio
I jedyne na co mam ochotę to skulić się w kłębek i zacząć płakać 
— zabierz mnie stąd
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl