Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2015

hiohio
6033 5dbc 500
Reposted fromjolkens jolkens vianergo nergo
hiohio
- A spierdalaj.
- No ale wyrażaj się!
- Proszę spierdalać.
— kulturalnie
Reposted fromzenibyja zenibyja viaendlesslove16 endlesslove16
hiohio
0466 4f4f 500
Reposted fromkjuik kjuik viacoolstorybro23 coolstorybro23
hiohio
6548 c4e5 500
Reposted fromosaki osaki viamysli-wloczykija mysli-wloczykija

May 18 2015

hiohio
3233 eaad
Reposted fromhalucine halucine viapl pl
hiohio
hiohio
6932 2be5 500
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viaoopsiak oopsiak
hiohio
4448 a07b 500
Reposted fromoopsiak oopsiak
hiohio

May 07 2015

hiohio
Przyjdę w nocy i scałuję z Ciebie cały dzień.
— 20.01.2015
hiohio
9535 7ae9 500

May 06 2015

hiohio
3968 404e
Reposted frombeginagain beginagain viavertheer vertheer
Lubię piękne głosy i smutne dźwięki.. to mnie najbardziej pociąga w muzyce.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viapannakies pannakies
hiohio

Postanowiłem zostać w łóżku do południa. Może do tego czasu szlag trafi połowę świata i życie będzie o połowę lżejsze.
— Charles Bukowski
hiohio
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
hiohio
5439 16f5 500
Reposted fromhestjapa hestjapa vialadymunalisa ladymunalisa
hiohio
2787 4212
Reposted fromstarfy starfy viacataleya90 cataleya90
hiohio
kwiecień plecień
Reposted frommajkey majkey vialadymunalisa ladymunalisa

May 03 2015

hiohio

May 02 2015

hiohio
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl